Είναι σοβαρή η δυσκοιλιότητα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης;