Πότε θα πρέπει να φέρω τη κόρη μου για την πρώτη εξέταση της;