Δρ. Παναγιώτης Πολύζος

Δρ. Παναγιώτης Πολύζος

Ο Γυναικολόγος Μαιευτήρας Παναγιώτης Πολύζος δραστηριοποιείται στο Institute of Life και στην Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Μαιευτηρίου Ιασώ.

Πλήρες Βιογραφικό Ιατρού

Η λαπαροσκοπική χειρουργική  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές χειρουργικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες όπως:

  1. αποστείρωση σαλπίγγων.
  2. σαλπιγγεκτομή και σαλπιγγοστομία για σαλπιγγική κύηση.
  3. κροινοπλαστική, σαλπιγγοστομία και γραμμική σαλπιγγοστομία για απόφραξη των σαλπίγγων και υπογονιμότητα.
  4. μικροχειρουργική σαλπιγγική αναστόμωση για αναστροφή της στείρωσης των σαλπίγγων και
  5. εξάχνωση με λέιζερ για ενδομητρίωση.

Πολλές από αυτές τις διαδικασίες είναι συντηρητικές και περιλαμβάνουν ανακατασκευή του σωλήνα της σάλπιγγας και των ωοθηκών για τη διατήρηση της γονιμότητας. Οι μικροχειρουργικές  αυτές τεχνικές διενεργούνται για την βελτίωση, την  ενίσχυση και την αποκατάσταση της γονιμότητας. Η σύγκριση παρόμοιων χειρουργικών επεμβάσεων στην σάλπιγγα και στις ωοθήκες αποδεικνύει  με μεγάλη διαφορά ότι είναι πολύ  καλύτερη όταν γίνεται λαπαροσκοπικά  αντί της λαπαροτομίας (λιγότερη απώλεια αίματος, ταχύτερη κι ευκολότερη ανάρρωση και φθηνότερο κόστος).

Αναλυτικά θα δούμε παρακάτω κάποιες από τις σημαντικότερες γυναικολογικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες.

Σαλπιγγική αναστόμωση ή αναστροφή των σαλπίγγων:

Μια χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αντιστροφή της απολίνωσης των σαλπίγγων και  μπορεί να είναι μια επιλογή για τις γυναίκες, που για διάφορους λόγους επιθυμούν να αποκαταστήσουν τη γονιμότητά τους. Η απολίνωση είναι μια επέμβαση που έχει ήδη διενεργηθεί για την πρόληψη μιας νέας εγκυμοσύνης με το χειρουργικό δέσιμο ή το κάψιμο των σαλπίγγων για την αδυναμία διέλευσης ωαρίων από τις ωοθήκες στη μήτρα.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας;

Η επιτυχία αυτής της επέμβασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:όπως το μήκος και την υγεία των υπόλοιπων τμημάτων της σάλπιγγας που πρόκειται να επανασυνδεθούν, την  ικανότητα, τη γνώση και την εμπειρία του χειρουργού, την ηλικία της γυναίκας τη στιγμή της επέμβασης αναστροφής. Το εκ νέου άνοιγμα των σαλπίγγων  παρέχει υψηλές πιθανότητες (αλλά όχι απόλυτη εγγύηση) για εγκυμοσύνη εάν οι σάλπιγγες της γυναίκας είναι υγιείς και δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες υπογονιμότητας. Υπό βέλτιστες συνθήκες, το ποσοστό νέας εγκυμοσύνης αγγίζει το 75 -80%. Αυτή η πιθανότητα επιτυχίας, καθώς και ο χρόνος επίτευξης σύλληψης μετά από χειρουργική επέμβαση σαλπιγγικής αναστόμωσης, επηρεάζεται από τους διάφορους  παράγοντες. Η σύλληψη μετά το χειρουργείο συνήθως συμβαίνει εντός του πρώτου έτους.

Τι περιλαμβάνει η επέμβαση;

Η αναστόμωση των σαλπίγγων είναι μια επέμβαση δύο έως τριών ωρών που εκτελείται υπό γενική αναισθησία. Συνήθως, η λαπαροσκόπηση θα γίνει πρωτίστως για να αξιολογηθεί η ικανότητα αναστρεψιμότητας των σαλπίγγων. Εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, γίνεται μια μικρή εγκάρσια  τομή, ακριβώς πάνω από τη γραμμή του εφήβαιου. Ένα λειτουργικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται για την επανασύνδεση των μικρών άκρων της σάλπιγγας  με πολύ λεπτό ράμμα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Οι κίνδυνοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι, αλλά, όπως σε κάθε επέμβαση, περιλαμβάνουν τις  αναισθητικές επιπλοκές, την πιθανότητα  αιμορραγίας, την μόλυνση ή βλάβη σε άλλα όργανα. Μετά την αναστροφή των σαλπίγγων, ο κίνδυνος έκτοπης κύησης (κύηση σαλπίγγων) αυξάνεται από 1 στις 100 σε 5 στις 100 κυήσεις.

Επανασωλήνωση σάλπιγγας (FTR)

Το FTR ανοίγει ξανά τις σάλπιγγες σας εάν είναι φραγμένες. Δεν απαιτεί πάντα χειρουργική επέμβαση.

Πώς γίνεται;

Ο γυναικολόγος σας δεν θα χρειαστεί να κάνει τομές κατά τη διάρκεια του FTR. Θα χρησιμοποιήσει  ένα κολποδιαστολέα, ο οποίος ουσιαστικά  είναι ένα εργαλείο για να κρατήσει τον κόλπο σας ανοιχτό, και στη συνέχεια θα εισάγει έναν μικρό πλαστικό σωλήνα ή καθετήρα μέσω του τραχήλου σας στη μήτρα σας. Στη συνέχεια, θα εγχύσει ένα σκιαγραφικό υγρό  μέσω του καθετήρα και θα κάνει μια ακτινογραφία της μήτρας και των σαλπίγγων σας για να εντοπίσει  πού βρίσκεται ακριβώς η απόφραξη. Τέλος, θα τοποθετήσει έναν δεύτερο, μικρότερο καθετήρα για να καθαρίσει  το μπλοκάρισμα – απόφραξη. Γενικά, αυτή η διαδικασία γίνεται σε περιορισμένο αριθμό ασθενών με ορισμένους τύπους απόφραξης των σαλπίγγων.

Κίνδυνοι

Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, επειδή η διαδικασία χρησιμοποιεί σκιαγραφικό ακτίνων Χ και ακτινοβολία, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα.

Σαλπιγγοστομία (Νεοσαλπιγγοστομία)

Η σαλπιγγοστομία, που μερικές φορές ονομάζεται νεοσαλπιγγοστομία ή ινομυοπλαστική, είναι όταν ο γυναικολόγος σας δημιουργεί ένα άνοιγμα στη φραγμένη σάλπιγγα σας. Η φραγμένή και διογκωμένη σάλπιγγα, που ονομάζεται υδροσάλπιγγα, είναι πάντα γεμάτη με υγρό.

Πώς γίνεται;

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο γυναικολόγος σας θα ανοίξει τη σάλπιγγα σας και θα αφαιρέσει την απόφραξη, αλλά θα προσπαθήσει να αφήσει τη σάλπιγγα οσο πιο ακέραιη  στη θέση του. Θα αφεθεί η  τομή της ανοιχτή, ώστε να επουλωθεί από μόνη της η σάλπιγγα.

Σαλπιγγεκτομή

Σε αντίθεση με τη διαδικασία σαλπιγγοστομίας, η οποία επιδιορθώνει την φραγμένη σάλπιγγα και την αφήνει σχεδόν ανέπαφη, η σαλπιγγεκτομή την αφαιρεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Ο γυναικολόγος  σας μπορεί να συστήσει αμφοτερόπλευρη σαλπιγγεκτομή ή ολοκληρωτική αφαίρεση και των δύο σαλπίγγων, για να βελτιώσει τις πιθανότητές σας για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πώς γίνεται

Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους ο γυναικολόγος σας μπορεί να πραγματοποιήσει λαπαροσκοπική σαλπιγγεκτομή. Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε έναν προ-δεμένο χειρουργικό βρόχο και να σφίξετε τον κόμπο γύρω από τη σάλπιγγα για να τον αφαιρέσετε. Ένας άλλος τρόπος είναι η καταστροφή των αιμοφόρων αγγείων στη σάλπιγγα.

Ινομυριοπλαστική

Ο γυναικολόγος σας μπορεί να προτείνει μια διαδικασία κρινοπλαστικής εάν έχετε απόφραξη στο τμήμα της σάλπιγγας σας που είναι πιο κοντά στην ωοθήκη. Αυτή η διαδικασία ανοίγει τον φραγμένο σωλήνα και εξοικονομεί ιστό γνωστό και ως κροσσοί, έτσι ώστε τα ωάρια σας να μπορούν να κινηθούν μέσα από την σάλπιγγα.

Πώς γίνεται;

Οι κροσσοί είναι μικρές προεξοχές στα άκρα των σαλπίγγων που λειτουργούν σαν δάχτυλα για να μαζέψουν το ωάριο μόλις το απελευθερώσει η ωοθήκη. Η ινομυοπλαστική συνήθως γίνεται ως μέρος της σαλπιγγοστομίας, αλλά εκτός από το ότι ο γυναικολόγος σας θα καθαρίσει την απόφραξη στη σάλπιγγα σας, θα ξαναχτίσει ουσιαστικά  και τους κροσσούς.

Διαβάστε Επίσης

Επιλέγοντας τον Κατάλληλο Μαιευτήρα - Γυναικολόγο

Επιλέγοντας τον Κατάλληλο Μαιευτήρα – Γυναικολόγο: Όλα όσα Πρέπει να Γνωρίζετε

Η επιλογή γυναικολόγου αποτελεί μια σημαντική απόφαση για κάθε γυναίκα. Είτε πρόκειται για τον προγραμματισμένο ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο, είτε για κάποιο επείγον περιστατικό, είτε για

Περισσότερα »
φαγούρα στον κόλπο

Φαγούρα στον Κόλπο

Τι είναι η φαγούρα στον κόλπο; Η φαγούρα στον κόλπο της γυναίκας είναι μια άβολη και συχνά επώδυνη κατάσταση, που προκαλείται από διάφορους λόγους. Συνήθως

Περισσότερα »
σαλπιγγογραφία

Σαλπιγγογραφία

Η κλασική σαλπιγγογραφία (ή υστεροσαλπιγγογραφία) είναι μια διαδεδομένη διαγνωστική μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης της μήτρας και των σαλπίγγων που χρησιμοποιείται εδώ και σχεδόν εκατό χρόνια

Περισσότερα »

Μίλησαν για τον γιατρό

Κατερινα Καραγκιοζη
Κατερινα Καραγκιοζη
23. Μάρτιος, 2023.
Dr. Nina Markoutsaki
Dr. Nina Markoutsaki
7. Φεβρουάριος, 2023.
Εξαιρετικός γυναικολόγος,up to date με τις νεότερες εξελίξεις στο πεδίο του,ευπρόσιτος κι επεξηγηματικός.Ευγενέστατο και πρόθυμο στην εξυπηρέτηση,το team των συνεργατών του.
pinelopi sanida
pinelopi sanida
2. Aρίλιος, 2022.
Είναι σπουδαίος γιατρός !
Rene L
Rene L
19. Iανουάριος, 2022.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΙΑΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΙΑΡΗ
15. Oκτώβριος, 2021.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΕΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΕΓΑ
8. Φεβρουάριος, 2021.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
17. Φεβρουάριος, 2020.
Άριστος γιατρός. Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση, πρόθυμος να ακούσει και να απαντήσει σε όλες τις απορίες. Σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο.
elpi moy
elpi moy
10. Φεβρουάριος, 2020.
Εξαιρετικός γιατρός, ιατρείο υψηλών προδιαγραφών, άριστο προσωπικό, επαγγελματική φροντίδα.
Εριεττα Κοντακου
Εριεττα Κοντακου
10. Φεβρουάριος, 2020.
Εξαιρετικός γιατρός. Πολύ καλή συνεργασία.
Gina Perimeni
Gina Perimeni
10. Φεβρουάριος, 2020.
ΑΡΙΣΤΑ 10 !!!